تبلیغات
دهیاری روستای ینگجه سرولایت نیشابور - شرایط خاک و زمان نشا کردن گوجه فرنگی
دهیاری روستای ینگجه سرولایت نیشابور
بر محمد وآل محمد صلوات .الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد

خاک محیط رشد و نمو ریشه گوجه فرنگی می باشد و از این محیط گوجه فرنگی آب و عناصر غذایی مورد نیاز خود را جذب می کند.

خاک و کود دهی : گوجه فرنگی در انواع خاکها رشد می کند اما خاک خوب برای گوجه فرنگی باید زهکش خوبی داشته باشد. در خاک های شنی گوجه فرنگی زود می رسد اما برای تولید اقتصادی و پر محصول خاک های سیلت یا رسی لوم بسیار بارور را در نظر می گیرند.

PH مطلوب خاک برای گوجه فرنگی 5/6-6 می باشد. گوجه فرنگی بواسطه رشد سریع وطول دوره رویش طولانی نیاز آن به مواد غذایی زیاد است. برای تولید یک تن میوه، گوجه فرنگی 5/1 تا 5/3 کیلوگرم ازت، 2/0 تا 5/1 کیلوگرم فسفر ( 502P ) و 3/2 تا 5/5 کیلوگرم پتاسیم ( O2K ) از خاک خارج می سازد.

ازت : گوجه فرنگی برای رسیدن به یک رشد خوب و قوی به ازت نیاز دارد. اما مصرف خیلی زیاد ازت قبل از تشکیل میوه موجب تشکیل ساقه ضخیم و سبز تیره می شود و برگهای جوان رو به بالا لوله شده و حالت گسترده ندارند. نسبت ازت با کربوهیدرات تامین شده توسط فتوسنتز مهم است. اگر ازت و نور کافی برای فتوسنتز تامین شود . بوته ها رشد و عملکرد خوب خواهند داشت. اگر مقدار ازت زیاد و تراکم بوته بالا و نور کمی به بوته ها برسد میوه کمی تشکیل می شود چون رشد رویشی زیاد همه کربوهیدرات موجود را مصرف می کند. بهترین راه حل برای حفظ رشد رویشی یکنواخت فراهم کردن نور و ازت کافی برای گیاه می باشد. البته مصرف ازت به مقدار خیلی کم موجب کوتاه ماندن بوته های گوجه فرنگی می شود.

کمبود پتاسیم موجب نرم و ضعیف شدن میوه و پوست آن می شود. کمبود فسفر باعث رشد ضعیف ریشه و کوچک شدن میوه گوجه فرنگی می گردد.

کمبود کلسیم موجب پوسیدگی ته گلگاه میوه گوجه فرنگی می شود. زبر شدن میوه و شکنندگی ساقه و مرگ سر شاخه ها مربوط به کمبود بر می باشد.

نهال های گوجه فرنگی به مدت 5 تا 7 هفته به دمای روز 18 تا 24 درجه سانتی گراد و دمای شب 16 تا 18 درجه سانتی گراد نیاز دارند تا آماده جهت نشاء در مزرعه شوند.

با انجام آزمایشاتی در فلوریدا و پن سیلوانیا با نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی در مزرعه اصلی پس از 3 تا 11 هفته رشد در خزانه اختلاف قابل ملاحظه در عملکرد محصول مشاهده نشد. از این رو وقتی شرایط محیطی برای نشا کردن نهال های گوجه فرنگی نامساعد باشد می توان عمل نشا را با تاخیر انجام داد. می توان نهال های گوجه فرنگی به مدت بیش از 5 تا 7 هفته در خزانه نگه داشت تا شرایط مساعد برای رویش فراهم گردد. در نگهداری طولانی مدت در خزانه مدیریت آب یا عناصر غذایی جهت مقاوم کردن نهال ها اهمیت زیادی دارد.

منبع:
برچسب ها: شرایط خاک و زمان نشا کردن گوجه فرنگی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 توسط علی صفری .برمحمد وآل محمد صلوات بفرست .الّلهم صّلعلی محمد وآل محمدوعجل فرجهم