تبلیغات
دهیاری روستای ینگجه سرولایت نیشابور - درگذشت دردناك استوار محمد صفری را تسلیت می گوییم
دهیاری روستای ینگجه سرولایت نیشابور
بر محمد وآل محمد صلوات .الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد

هوالباقی

خوشا آنان که.............

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص

حریم دوست بوسیدند و رفتند

خوشا آنان که در میزان و وجدان

حساب خویش سنجیدند و رفتند

خوشا آنان که پا در وادی حق

نهادند و نلغزیدند و رفتند

خوشا آنان که با عزت ز گیتی

بساط خویش برچیدند و رفتند

درگذشت دردناك شادروان استوار محمد صفری رابه خانواده محترم  وخاندان صفری وشوشتری تسلیت میگوییم ازخداوندبزرگ علودرجات برای آن مرحوم وصبر وبردباری برای بازماندگان خواستاریم.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1389 توسط علی صفری .برمحمد وآل محمد صلوات بفرست .الّلهم صّلعلی محمد وآل محمدوعجل فرجهم